Đèn chớp dùng pin

Giá: Liên hệ

Đèn chớp nháy báo động báo hiệu với khả năng chớp nháy liên tục báo động cho chủ nhà hoặc đặt môi trường cẩn bảo vệ vào trạng thái kích hoạt an ninh, gây chú ý cao độ.

Đèn chớp dùng pin:

  • Sử dụng nguồn 12V tiện lợi với nhiều ứng dụng: kết hợp với hàng rào hồng ngoại hoặc bộ kit báo động trung tâm, các đèn sẽ chớp nháy khi các cảm biến an ninh được kích hoạt.
  • Sử dụng kết hợp cùng với loa còi hụ báo động để đạt hiệu quả cao trong việc phòng thủ an ninh.